KOBİ’LERİN BÜYÜRKEN YAPTIKLARI EN BÜYÜK 8 HATA

KOBİ’lerin, büyüme aşamasın­da yaptıkları temel bazı hatalar, telafisi zor sonuçlar doğurabili­yor. Yönetim danışmanlığı konusu çerçevesinde danışman Yılmaz Sönmez bilgilendiriyor…

KOBİ’LERİN BÜYÜRKEN YAPTIKLARI EN BÜYÜK 8 HATA
KOBİ’LERİN BÜYÜRKEN YAPTIKLARI EN BÜYÜK 8 HATA Tugrul Demir
Bu içerik 1226 kez okundu.

 

 

KOBİ’lerin, büyüme aşamasın­da yaptıkları temel bazı hatalar, telafisi zor sonuçlar doğurabili­yor. Yönetim danışmanlığı konusu çerçevesinde danışman Yılmaz Sönmez bilgilendiriyor…

 

Bazı kritik hatala­rı göz ardı etmemelisiniz. Kendi işini kurmak ile o işi yönetmek arasındaki in­ce çizgiyi fark etmek, girişimcilikte başarıyı getiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

Bir işi çok iyi biliyor olabilirsiniz; an­cak o işi bir faaliyet konusuna çevirmek ve bir şirket anlayışı ile yönetimsel bece­riler eşliğinde idare etmek birbirinden farklı iki anlayış. Eğer kendi işletmeniz­de, yönetim ve organizasyon odaklı olmak yerine maaşlı bir işte çalışıyor gibi mesai yürütüyorsanız bir sorun var de­mektir... Özellikle büyüme döneminde karşılaşılan yönetimsel problemler, KO­Bİ’leri belli bir büyüklüğe ulaştıktan son­ra çıkmaza sokuyor. KOBİ’ler özellikle büyüme süreçlerinde yön bulmakta zorluk çekiyor ve ciddi hatalar yapıyor. İşte bir KOBİ’yi büyüme süre­cinde bekleyen önemli kavşaklar.

Fiyatlandırma: Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin sunumunda doğ­ru fiyatlandırma yapması çok önemli. Birçok şirket bu konuda önemli hatalar yapıyor; çok düşük fiyat uygulamasıyla hem piyasadaki rekabet ortamını bozuyor, hem de kendi işletmesinin varlığını tehlikeye sokuyor. Oysaki şirketlerin kar­lı büyüme için yeterli kaynağa ihtiyacı var. Ayrıca, düşük fiyat politikası, sonra­dan yapılacak fiyat artışını da etkiledi­ğinden, satışlar uzun vadeye yayıldığında şirketin nakit akışı bozuluyor.

Yalnızca satışa odaklanmak:  İşletmelerin diğer büyük hatası, yalnızca satışa odaklanmaları. Şir­ketin satış yapması tabii ki hedeflenmeli; ancak bunu yaparken ihtiyaç duyulan yönetim ve organizasyonel ihti­yaçlar arka plana atılmamalı. İşletmeniz tıpkı bir organizma gibi çalışır ve herhangi bir birimdeki olası bir aksama tüm işletmeyi zora sokabilir. Bunun için satış ve pazarlama dışındaki faaliyetlerde de aynı titizliği göstermek gerekiyor.

Rekabet planı bulunmaması: KOBİ niteliğindeki şirketle­rin uzun vadeli bir rekabet planı hazırla­ma gücü son derece düşük. Oysa bu konuda detaylı ve yazılı bir planın olması şart. Değişen ülke ve dünya koşullarının da göz önüne alınarak hazırlanması gereken bu plan, orta ve uzun vadede ra­kiplerin izleyebileceği muhtemel strateji­yi ve buna karşı alınacak olan pozisyo­nu da içermeli. 

Nitelikli personeli bünyede tutamamak: Çalışanların yönetimi ·tüm şirketlerde oldu­ğu gibi KOBİ’lerde de önemli bir faali­yet. Çalışanı yalnızca işe almak değil, işe aldıktan sonra ihtiyaç duyulan ek biriki­min edinmesini sağlamak; gerektiğinde iş­le ilgili kişisel becerilerini geliştireceği eğitim programlarına devamını müm­kün kılmak gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak, nitelikli çalışanı elde tutmak da ayrı bir öneme sahip. Günümüzde nitelikli çalışanların, entelektüel sermaye olarak nitelendirilmesi en önemli kaynaklardan biri. Özellikle KOBİ’lerde başarı üzerinde daha fazla etkisi var. İşletmeler için bu kaynağın doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor.

Seçkin müşteri hizmeti sunmak: Satış kadar önemli olan bir diğer konu servis. Müşterinin tam olarak ne istediğini algılaya­rak, ihtiyaca dönük çözümler sunmak, orta ve uzun vadede işletmelerin hizmet alanlarını genişletmesine yarar. Küçük işletmeler daha çok satış ve pazarlamaya odaklandıkları için, işin hizmet ve servis kısmını biraz daha göz ardı edebiliyorlar. Şirketlerin ürünlerini göze çarpacak hizmetlerle tamamlamaları, şayet yalnızca hizmet üretiyorlarsa da bunu daha üst düzeylere taşımaları zorunluluk halini almış durumda.

Küçük bir müşteri grubuna bağlı kalmak: Küçük bir müşteri grubuna bağlı olarak çalışmanın ve şirketin tüm yaşam enerji­sini buna bağlamanın belli riskleri bulu­nuyor. Böyle bir durumda, müşteri kay­betmek çok ciddi hasarlara, finansal sek­te veya kayıplara neden olabilir. Bunun için KOBİ’lerin müşteri gruplarını, kon­trolü yitirmeden mümkün olduğunca geniş tutulması gerekiyor.

İş kararlarında duygusal davranmak: İş hayatın­da verilen kararlar duygulardan bağımsız olamaz, bu gerçek. Bununla birlikte doğ­ru duyguların harekete geçirilmesi önemli. Panik halinin doğurduğu yanlış duygular hatalı kararlar alınmasına ne­den olabilir. Bunun için, işletme sahiple­rinin şirketleri ile ilgili olarak kendilerini mutlu edecek kararlar yerine, doğru ka­rarlar almayı öğrenmesi gerekiyor.

Lider ve yönetici ola­rak gelişememek: KOBİ sahi­bi ve yöneticilerinin, işlerini geliştirirken kişisel gelişimlerine dönük faaliyetlerini de arka plana atıyor olması, şirketin viz­yonunu oluştururken eksik kararlar alın­masına neden olabiliyor. Bir işletmeyi başarıyla yönetmek temel bir iş bilgisi ile mümkün; bununla birlikte uzun vadeli başarı için dünyada yönetim ve işletme bilimlerindeki gelişmeleri de yakından takip etmek son derece önemlidir.

 

Kobilerin yanı sıra aile şirketlerinin başarısız olmasında birçok neden vardır. Bunlar; Kötü yönetim, Kurumsallaşamama, Aile üyeleri arasında rekabet, Sermaye yetersizliği, Maliyetleri kontrol edememe, Profesyonelleri şirkete çekememe vb. birçok unsur sayılabilir. Aile şirketlerinde kurumsallaşma iki farklı boyutta ele alınmalıdır. Bunlardan birincisi şirketin kurumsallaşması, İkincisi ise aile İlişkilerinin kurumsallaşmasıdır.

 

Daha ayrıntılı bilgi için www.ortakakildanismanlik.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Buse Narcı Bodrum'da Görüntülendi
Buse Narcı Bodrum'da Görüntülendi
Cansu Taşkın: Son Model Araba Gönderdiler Kabul Etmedim
Cansu Taşkın: Son Model Araba Gönderdiler Kabul Etmedim